top of page

BİLDİRİLER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

 1. KILIÇ GÖKHAN (2020).  SYNTHESIS OF VP SEMICONDUCTING OXIDE BLACK GLASSES MODIFIED WITH Ag2, Cd2, Cu2, Zn2 AND DETERMINATION OF THEIR ELECTRICAL AND THERMAL PROPERTIES.  MAS EUROPEAN INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATICS-ENGINEERING-NATURAL MEDICAL SCIENCES-XI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6531072)

 2. KILIÇ GÖKHAN (2019).  Synthesize and Characterization of NZT: Eu Glasses for Optoelectronic Applications.  4 th International Conference On Advances In Natural  Applied Sciences, ICANAS 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5109772)

 3. KILIÇ GÖKHAN (2011).  V2O5 P2O5 B2O3 Cam Yapısının Elektrik  Optik ve Temel Fiziksel Özelliklerine ZnO nun Etkisi.  Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6538125)

 4. KILIÇ GÖKHAN (2011).  CuO nun V2O5 P2O5 B2O3 Camının Optik Özelliklerine Etkisi.  Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6538130)

 5. KILIÇ GÖKHAN,ÇETİN NİYAZİ EMRE,EKEM NACİ (2010).  Investigation of surface and optical properties of borate based glassy thin films doped with Co.  Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6538149)

 6. DANIŞ AHMET,SAYIN ELVAN,GÜNDÜZ SEVİNÇ,KILIÇ GÖKHAN,EROĞLU SERTAÇ (2010).  Tek biyomolekül manipülasyonu için optik cımbız düzeneği tasarımı.  Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6538161)

 7. KILIÇ GÖKHAN,BALBAĞ MUSTAFA ZAFER,TEMEL SİNAN (2010).  Optical properties and surface morphology of B V based glassy thin films.  Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6538141)

 8. KILIÇ GÖKHAN,ÖZKAN MEHMET,ÖZMUMCU MURAT (2010).  Investigating the morphologies of glassy thin films having the structure of B2O3 Na2O ZnO V2O5  Cu.  Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6538174)

 9. KILIÇ GÖKHAN,PAT SUAT,KORKMAZ ŞADAN (2010).  Optical bandgap studies on Co doped B2O3 Na2O ZnO V2O5 semiconducting glassy thin films.  Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6538137)

 10. SAYIN ELVAN,KILIÇ GÖKHAN,BÜTÜN VURAL,EROL KEVSER,PARLAKTUNA OSMAN,EROĞLU SERTAÇ (2010).  Single molecule manipulation by using optical tweezers.  6th Nanoscience and Nanotechnology Conference-NANOTR VI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1200602)

 11. KILIÇ GÖKHAN (2009).  The optical band gap studies on Cu doped B2O3 Na2O ZnO V2O5 glassy thin films.  Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6542533)

 12. KILIÇ GÖKHAN,ARAL ERTUNÇ (2009).  Effect of Cu on the optical  structural and electrical properties of B2O3 Na2O ZnO V2O5 glasses.  Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6542572)

 13. ÖZKAN MEHMET,KILIÇ GÖKHAN,KORKMAZ ŞADAN,BALBAĞ MUSTAFA ZAFER,PAT SUAT,EKEM NACİ (2009).  RF saçtırma tekniğiyle depolanan SiO2 ince filmler.  Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6542557)

 14. KILIÇ GÖKHAN,ARAL ERTUNÇ (2009).  Effect of Co on the optical  structural and electrical properties of B2O3 Na2O MgO V2O5 glasses.  Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6542518)

 15. KILIÇ GÖKHAN (2009).  The optical properties of Cu doped B2O3 Na2O MgO V2O5 glassy thin film.  Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6542603)

 16. KILIÇ GÖKHAN,ÇETİNKAYA ÇOLAK SADİYE,ARAL ERTUNÇ (2008).  Borat camda vanadyum  kobalt ve bakırın absorpsiyon özellikleri.  Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6542591)

 17. KILIÇ GÖKHAN,ÇETİNKAYA ÇOLAK SADİYE,ARAL ERTUNÇ (2006).  Electrical and optical properties of Co2  doped B2O3 Na2CO3 Al2O3 V2O5 glasses.  6th International Conference of the Balkan Physical Union (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6542620)

 18. ÇETİNKAYA ÇOLAK SADİYE,KILIÇ GÖKHAN,ARAL ERTUNÇ (2005).  CuO ve CoO katkılı vanadyum sodyum borat camların elektriksel ve optiksel özellikleri.  Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1199777)

 19. KILIÇ GÖKHAN,ÇETİNKAYA ÇOLAK SADİYE,ARAL ERTUNÇ (2005).  B2O3 Na2CO3 Al2O3 V2O5 camların elektriksel ve optik özellikleri.  Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6542625)

BİLDİRİLER

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

 1. KILIÇ GÖKHAN,TEMEL SİNAN,ARAL ERTUNÇ (2009).  B2O3 Na2O MgO V2O5 camların ve camsı ince filmlerinin bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi.  MYOMAT’xx2009: I.Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6538102)

 2. KILIÇ GÖKHAN,ÇETİN NİYAZİ EMRE,BALBAĞ MUSTAFA ZAFER,ARAL ERTUNÇ (2009).  B2O3 Na2O ZnO V2O5 camsı ince filmlerinin bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi.  MYOMAT’xx2009: I.Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6538093)

 3. ÇETİNKAYA ÇOLAK SADİYE,BİRDOĞAN SELÇUK,ARAL ERTUNÇ,KILIÇ GÖKHAN (2008).  Güneş kollektörlerinde absorplayıcı tabaka olarak kullanılabilen siyah cama CuO ve Fe2O3ün etkisi.  UGHEK’xx2008: II.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6538114)

 4. ÇETİNKAYA ÇOLAK SADİYE,BİRDOĞAN SELÇUK,ARAL ERTUNÇ,KILIÇ GÖKHAN (2008).  CoO katkılı soda kireç silika camların güneş kollektörlerinde absorplayıcı tabaka olarak kullanılabilirliğinin araştırılması.  UGHEK’xx2008: II.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6538111)

 5. ÇETİNKAYA ÇOLAK SADİYE,ARAL ERTUNÇ,KILIÇ GÖKHAN,BİRDOĞAN SELÇUK (2006).  Güneş kollektörleri için siyah cam yapımı.  UGHEK’xx2006: I.Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1200446)

 6. KILIÇ GÖKHAN,ARAL ERTUNÇ (2004).  Çok katmanlı girişim filtresi dizaynı.  Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:1200382)

bottom of page