top of page

PROJELER

Ulusal Projeler (BAP)

  1. Optoelektronik uygulamalar için V5 Nb5 ve Ta5 içeren özel oksit camların oluşturulması ve karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KILIÇ GÖKHAN,Araştırmacı:İŞSEVER UĞUR GÖKHAN, , 17/01/2014 - 12/01/2015 (ULUSAL)

  2. Bor fosfat ve vanadyum tabanlı yarıiletken camların fiziksel optik ve termal özelliklerine geçiş metallerinin etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KILIÇ GÖKHAN,Araştırmacı:İŞSEVER UĞUR GÖKHAN,Danışman:PEKER MEHMET, , 21/09/2012 - 21/09/2014 (ULUSAL)

  3. Geçiş elementi katkılanmış vanadyum aluminoborat camların fiziksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:ÇETİNKAYA ÇOLAK SADİYE,Yürütücü:ARAL ERTUNÇ,Araştırmacı: KILIÇ GÖKHAN, , 13/06/2003 - 13/06/2005 (ULUSAL)

  4. Kuvvet spektroskopisi yöntemiyle DNA molekülünün mikromekaniksel özelliklerinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:BÜTÜN VURAL,Araştırmacı:EROL KEVSER,Yürütücü:EROĞLU SERTAÇ,Araştırmacı: KILIÇ GÖKHAN,Araştırmacı:PARLAKTUNA OSMAN, , 03/04/2008 - 13/04/2012 (ULUSAL)

  5. Üç değerlikli lantanit iyonları (NTE3) katkılanmış yarıiletken oksit camların oluşturulması ve karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:ÜNALDI TEVFİK,Yürütücü:İŞSEVER UĞUR GÖKHAN,Araştırmacı: KILIÇ GÖKHAN,Araştırmacı:PEKER MEHMET,Araştırmacı:AYBEK AHMET ŞENOL, , 19/07/2013 - 14/04/2017 (ULUSAL)

  6. Katkılı ve Katkısız ZnTeTa Oksit Camların Oluşturulması ve Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KILIÇ GÖKHAN,Araştırmacı:İŞSEVER UĞUR GÖKHAN,Araştırmacı: Erkan Ilik, , 15/12/2015 - 24/11/2016 (ULUSAL)

  7. OKSİFLORÜR ZnTeTa CAMLARIN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:İŞSEVER UĞUR GÖKHAN,Araştırmacı:KILIÇ GÖKHAN,Araştırmacı: Erkan Ilik , 25/12/2018 - 19/12/2019 (ULUSAL)

  8. CeO2 Katkılı Oksit Camların Sentezi ve Fiziksel, Optik ve Yapısal Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Erkan IlikAraştırmacı: KILIÇ GÖKHAN, Araştırmacı:İŞSEVER UĞUR GÖKHAN (23/10/2020 - 23/10/2021) (ULUSAL)

  9. Çeşitli divalan metal iyonu katkılı Bizmut-Borotellur oksit camların sentezi, optik, yapısal karakterizasyonu ve radyasyon zırhlama özelliklerinin deneysel ve teorik incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KILIÇ GÖKHAN, Araştırmacı: Erkan Ilik, Esra Kavaz, Selçuk Birdoğan 02/08/2022 - Devam ediyor (ULUSAL)

bottom of page