top of page

PROJELER

Ulusal ve Uluslararası Projeler 

  1. A critical evaluation on nuclear safety properties of novel heavy metal oxide glass containers for transportation and waste management in Nuclear Medicine hot labs and nuclear power plants, Diğer Ülkelerden Üniversiteler Tarafından Desteklenmiş Proje (University of Sharjah, UAE), Yürütücü: Tekin H. O., Araştırmacı: Issa B. A., Elshami W., Almisned G., KILIÇ GÖKHAN, İlik E., Susoy G., 01/05/2023- Devam ediyor (ULUSLARARASI)

  2. Çeşitli divalan metal iyonu katkılı Bizmut-Borotellur oksit camların sentezi, optik, yapısal karakterizasyonu ve radyasyon zırhlama özelliklerinin deneysel ve teorik incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KILIÇ GÖKHAN, Araştırmacı: Erkan Ilik, Esra Kavaz, Selçuk Birdoğan 02/08/2022 - Devam ediyor (ULUSAL)

  3. Optoelektronik uygulamalar için V5 Nb5 ve Ta5 içeren özel oksit camların oluşturulması ve karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KILIÇ GÖKHAN,Araştırmacı:İŞSEVER UĞUR GÖKHAN, , 17/01/2014 - 12/01/2015 (ULUSAL)

  4. Bor fosfat ve vanadyum tabanlı yarıiletken camların fiziksel optik ve termal özelliklerine geçiş metallerinin etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KILIÇ GÖKHAN,Araştırmacı:İŞSEVER UĞUR GÖKHAN,Danışman:PEKER MEHMET, , 21/09/2012 - 21/09/2014 (ULUSAL)

  5. Geçiş elementi katkılanmış vanadyum aluminoborat camların fiziksel ve optiksel özelliklerinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:ÇETİNKAYA ÇOLAK SADİYE,Yürütücü:ARAL ERTUNÇ,Araştırmacı: KILIÇ GÖKHAN, , 13/06/2003 - 13/06/2005 (ULUSAL)

  6. Kuvvet spektroskopisi yöntemiyle DNA molekülünün mikromekaniksel özelliklerinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:BÜTÜN VURAL,Araştırmacı:EROL KEVSER,Yürütücü:EROĞLU SERTAÇ,Araştırmacı: KILIÇ GÖKHAN,Araştırmacı:PARLAKTUNA OSMAN, , 03/04/2008 - 13/04/2012 (ULUSAL)

  7. Üç değerlikli lantanit iyonları (NTE3) katkılanmış yarıiletken oksit camların oluşturulması ve karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:ÜNALDI TEVFİK,Yürütücü:İŞSEVER UĞUR GÖKHAN,Araştırmacı: KILIÇ GÖKHAN,Araştırmacı:PEKER MEHMET,Araştırmacı:AYBEK AHMET ŞENOL, , 19/07/2013 - 14/04/2017 (ULUSAL)

  8. Katkılı ve Katkısız ZnTeTa Oksit Camların Oluşturulması ve Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: KILIÇ GÖKHAN,Araştırmacı:İŞSEVER UĞUR GÖKHAN,Araştırmacı: Erkan Ilik, , 15/12/2015 - 24/11/2016 (ULUSAL)

  9. OKSİFLORÜR ZnTeTa CAMLARIN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:İŞSEVER UĞUR GÖKHAN,Araştırmacı:KILIÇ GÖKHAN,Araştırmacı: Erkan Ilik , 25/12/2018 - 19/12/2019 (ULUSAL)

  10. CeO2 Katkılı Oksit Camların Sentezi ve Fiziksel, Optik ve Yapısal Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: Erkan IlikAraştırmacı: KILIÇ GÖKHAN, Araştırmacı:İŞSEVER UĞUR GÖKHAN (23/10/2020 - 23/10/2021) (ULUSAL)

bottom of page