top of page

DÜZENLENEN TOPLANTILAR

Ulusal Kongreler

  1. VI. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, VI. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Koordinatör, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre Düzenleme, 10.05.2018 -11.05.2018 (Ulusal)

  2. V. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, V. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Düzenleme kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre Düzenleme, 12.05.2016 -13.05.2016 (Ulusal)

  3. Adım Fizik Günleri V, Adım Fizik Günleri V, Düzenleme kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre Düzenleme, 21.04.2016 -23.04.2016 (Ulusal)

  4. IV. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, IV. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Koordinatör, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre Düzenleme, 22.05.2014 -23.05.2014 (Ulusal)

  5. MYOMAT 2009: I.Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi, MYOMAT 2009: I.Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi, Düzenleme kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre Düzenleme, 15.06.2009 -16.06.2009 (Ulusal

  6. II. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, II. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Yürütme kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre Düzenleme, 12.06.2008 -13.06.2008 (Ulusal)

  7. I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, Düzenleme kurulu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kongre Düzenleme, 21.06.2006 -23.06.2006 (Ulusal)

bottom of page